Mình muốn mua hoặc may đồ kaki nữ (kiểu nhà binh) để mặc mùa thu này. Có mẹ nào biết địa chỉ bán hoặc nhà may nào chuyên may đồ kaki mách giùm mình với?