Chẳng là mình vừa sinh xong , nên tất cả quần áo đều không mặc được nữa, nên mình muốn hỏi địa chỉ mua vải đẹp , giá cả phải chăng . Có ai biết cho mình xin địa chỉ với.