Các bạn cho mình hỏi may áo lụa tơ tằm ở đâu đẹp, nhà may nào ở HN may áo kiểu đẹp. Đã ai may áo ở nhà may Ngọc Long ở số 8 Đỗ ngọc du chưa?