Các chị cho em hỏi ở HCM có tiệm nào mua giày hoặc đóng giày cho chân nhỏ không, chân em bé quá mua giày để mang đi làm nhưng k có, anh chị nào biết nơi nào bán hoặc đóng thì chỉ em với