Mình rất thích loại áo có ren móc, hàng đẹp. Các mẹ chỉ chỗ cho mình với