em đang cần mấy loại này mà đi tìm suốt chả thấy có. hay tại là chưa đến mùa hè hả các chị


có chị nào biết cho em địa chỉ với


many thanks:Rose::Rose::Rose: