Mẹ Nhím rất hay lọ mọ tìm trang web, có rất nhiều trang web cho phép các mẹ xem catalogue online.Mời các mẹ xem, nếu đẹp Loading interface... Loading interface... Loading interface... , rồi mẹ Nhím lại post tiếp nhéHiện tại có 3 catalogue cho các mẹ nghía, áo quần, đồ dùng & đồ bơi này. Còn thêm cả home decor nữa nhéhttp://www.spiegel.com/RichFXCatalog/default.asp?p=main&n=lnav&s=OnlineCat