Chào tất cả mọi người


tình hình là cơ quan mình đang bắt may đồng phục ( cơ quan cho vải), tuy nhiên khi đi may những ai có hóa đơn đỏ thì được thanh toán, ko thì thôi . Vì vậy mình muốn hỏi xem có mẹ nào biết chỗ nào may mà có thể viết hóa đơn đỏ.


Tất nhiên là bọn mình sẽ cố gắng tập hợp khoảng 3-5 người vào may cùng cho bõ công viết hóa đơn


Xin cảm ơn các mẹ nhé