:LoveStruc:


ss nào biết chỗ mua giầy,sục nữ kiểu như này chỉ giùm e với ,k cần chất lượng hay xịn, khoảng dưới 200k thui vì e chỉ đi hết mùa đông này rùi bỏ :Smiling:cảm ơn các ss nhìu :LoveStruc: