Bữa nọ đứa bạn em dẫn em đi shop ở Khâm Thiên mua đồ,em có nhìn qua và cũng rất kết mấy mẫu quần dây trong đấy(trông mảnh mai và sexy nữa ^^),mỗi tội em ngại cái dây sẽ khó chịu mà chưa biết các mama ở đây đã ai thử chưa.:)).Mà lọt khe thì có các kiểu nào ạ