Em đang muốn mua 1 mặt dây chuyền Hổ Phách cho nam,có chị nào biết chỗ chỉ cho em với ạ,với cả giá cả thì khoảng bao nhiêu ạ. Tặng hoa cho các chị này :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: