Mọi người tư vấn dùm mình với nhé
:):):):):):):):)