Mẹ: Bông, con đưa cho em miếng cam.


Bông: Vâng


Mẹ: Của em miếng nhỏ, con miếng to.


Bông: Em ăn đi( khi em vừa cho lên miệng thì Bông hét to) Đưa đây, của chị Bông chứ, của chị Bông chứ. Bi chỉ ngửi thôi( và quay lại nói với mẹ): Mẹ ơi, Bi tham quá, ngửi hết của chị Bông rồi.


Mẹ::Crying::Crying::Crying: