Hai mẹ con đang ngồi chơi ngoài sân.


Mẹ( chỉ lên trên trời): đố con kia là cái gì?


Bông: Máy bay


Mẹ: Bông giỏi quá


lúc sau


Mẹ : đố con kia là cái gì?


Bông: ô tô ạ


Bông :Sao ô tô không bay mẹ nhỉ?


Mẹ :Ừm, ừm vì ô tô không có cánh con a


Bông :Lắp cho ô tô cái cánh mẹ nhỉ?... mẹ mua cho Bông cái cánh Bông cũng muốn bay


Mẹ :???