Bống rất hay xin phép mẹ để nghịch những trò mà con biết là mẹ không đồng ý bằng cách rất láu cá, vd:


- Mẹ ơi, con lau bàn ghế giúp mẹ đấy !-thực ra con vầy nước nhoe nhoét khắp nhà.


- Mẹ cứ ra đi, để con tự tắm, cho mẹ đỡ khổ!