Các bạn thành viên thân mến,


Trước hết, BTC chân thành cảm ơn tất cả thành viên đã nhiệt tình tham gia đăng câu chuyện ngộ nghĩnh của bé lên chuyên mục của cuộc thi. BTC cũng đã nhận được thông tin cá nhân của các bạn dự thi, tuy nhiên vẫn còn nhiều bài dự thi chưa cập nhật thông tin cá nhân.


Theo quy định, chỉ có các bài dự thi gửi kèm thông tin cá nhân là hợp lệ, được chấm và trao thưởng vì vậy BTC mong các thành viên sau khi đăng bài dự thi trong chuyên mục của cuộc thi, vui lòng gửi lại thông tin cá nhân của mình, để BTC hợp thức hóa bài dự thi và có thông tin để trao giải sau này.


Thông tin cá nhân bao gồm:


• Họ & tên


• Số CMND


• Địa chỉ


• Điện thoại


• Tên bài dự thi


Gửi về ID BTC_TTCM hoặc hộp thư: BTC_TTCM@webtretho.com.vn để xác nhận.


Thân mến, :Rose::Rose::Rose: