Hôm vừa rồi( 12/8/2010) mình có tổ chức cho cu Bống sinh nhật đầu tiên và có mời tất cả các bác cùng các anh chị xuống vui cùng cả nhà. Sau khi các cháu ăn uống và vui chơi thật đã rồi thì cũng đã muộn, lúc đó đã 10h30pm thì bác Thuý giục mãi mà chị Linh cứ chưa chịu về. Cứ đứng ỏn ẻn và như muốn nói điều gì. Mình hỏi: Thế chị Linh có vấn đề gì mà chưa chịu về?


Chị Linh: mợ tặng quà cho cháu đi để cháu còn về.


(mình chưa hiểu vấn đề gì lắm): Sao mợ lại tặng quà cho chị Linh?


Chị Linh: Thì hôm nay cũng là sinh nhật cháu, nên mợ tặng quà cho cháu để cháu về.


...À, chị Linh thấy em Bống nhiều quà nên cũng nhận hôm nay là sinh nhật mình để được tặng quà.


Mình bèn đưa cho Linh túi bóng bay: quà sinh nhật của chị Linh đây nhé, thì chị Linh tiếp tục: Mợ Hà ơi, mai cũng là sinh nhật của cháu, mợ nhớ chuẩn bị sẵn quà nhé.


..............