Ngày đầu tiên đi học lớp 2 về bạn ý phát biểu:


- Mình phải cám ơn các em lớp 1.


Mẹ hỏi:


- Sao vậy con?


- Vì các em xin vào học nên mình mới được lên lớp 2.