Em Bi khóc và mẹ Hằng vào nựng em: để mẹ cho Bi của mẹ ti nhé.


Bông: Không, để chị Bông cho Bi ti nhé( và giằng lấy Bi từ tay mẹ)


Mẹ( bật cười): con cho em ti như thế nào.


Bông: ( chạy thật nhanh và quay lại với cái bình sữa... nhưng không có sữa): Mẹ pha sữa để con cho em Bi ti.


Mẹ: ???