Hồi Bống mới tập nói, ngôn từ thì ít, mà khả năng nghe hiểu cũng còn ít nên đôi khi có sự nhầm lẫn. Một hôm trong chương trình thời sự, cô phát thanh viên nói " cụ thể của vấn đề...." Bống tồ liền phản đối


- Ơ, bác Thể chứ, sao cô gọi "cụ thể", cô nhầm à?:Laughing:


( Chả là bên hàng xóm, có một bác tên là Thể )