hình ảnh


Ở nhóm chứng khoán, BSI, CTS, AGR, QCG đã bật tăng trần. Trong số 4 cổ phiếu chứng khoán đang trần của sàn HOSE thì có tới 3 cổ phiếu của các công ty chứng khoán thuộc ngân hàng. Dòng chứng khoán quá mạnh.


Dòng thép đang bật tăng khá HPG (28,550; 550; 1.96%); HSG (21,650; 350; 1.64%); NKG (21,600; 600; 2.86%); Cổ phiếu ngành nhôm TKU tăng mạnh (12,500; 1,000; 8.7%).


356 cổ phiếu tăng giá/152 cổ phiếu giảm giá tại sàn HOSE và 99 cổ phiếu tăng giá/67 cổ phiếu giảm giá tại HNX. Một tâm lý hưng phấn có vẻ đang diễn ra. Hôm qua có phải chỉ là một tai nạn? Những gì nhà đầu tư mất hôm qua sẽ được lấy lại trong hôm nay?


Trong rổ VN30 đang có 13 cổ phiếu tăng giá/15 cổ phiếu giảm giá. Ngoại trừ VNM (78,400; -1,100; -1.4%). Không có cổ phiếu nào tăng giảm trên 1%.


Cổ phiếu bất động sản NVL đang giảm mạnh 2.4% (20,000, -500) với khối lượng giao dịch lớn, tính đến 9h35 đã là 13 triệu cổ phiếu. Trong khi cổ phiếu có khối lượng giao dịch đứng thứ 2 là DIG chỉ có 4.7 triệu cổ phiếu được khớp.


Ngành chứng khoán đang xanh gần 1% với 16 cổ phiếu xanh 4 cổ phiếu đỏ. Các cổ phiếu đỏ đa phần là các cổ phiếu có vốn hoá nhỏ: HBS (10,700; -200; -1.83%); IVS (12,900; -100; -0.77%); PSI (11,100; -300; -2.63%); VFS (25,000; -300; -1.19%).


-------------------


cre: vietstock


Chứng Khoán Tín Phong


Theo dõi Chứng Khoán Tín Phong để lãi 1T/năm. Xem nhiều video gỡ vốn sau khi thua lỗ tại kênh youtube Chứng Khoán Tín Phong