Tiếp tục thu gom cổ phiếu khi điều chỉnh về kênh dưới.

Nhiều khả năng thị trường tạo đáy nhịp chỉnh này trong 1-2 phiên tới. Giai đoạn điều chỉnh là cơ hội tốt nhất để tham gia trong những năm uptrend.

+ Cô phiếu tham gia hôm nay: GEX DGW HSG DXG DIG.

hình ảnh

Chúc anh chị một ngày đi chợ thành công :

Liên hệ tư vấn đầu tue miễn phí: Loan 0948271868

Tham gia room cộng đồng bên dưới bình luận👎