Ai có kinh nghiệm về các sàn giao dịch có thể chỉ giáo cho em được không ạ.