1 phiên test cung thanh khoản rất thấp của thị trường.

Tiếp tục hành trình sideway dạng hộp xanh đỏ đan xen.

Nhiều khả năng tuần sau sẽ bật trở lại bắt đầu quá trình đảo dòng dẫn dắt.

Anh chị có thể cân nhắc HSG NKG DXG CEO giá atc đón đầu nhịp đảo dòng này.

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ MIỄN PHÍ: LOAN 0948271868

THAM GIA ZOOM CỘNG ĐỒNG BÊN DƯỚI BÌNH LUẬN

HƯỚNG DẪN MỞ TK CHỨNG KHOÁN TẠI VPS MIỄN PHÍ GIAO DỊCH 6 THÁNG https://openaccount.vps.com.vn/open-account/?MKTID=BGVW👎

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Ộo Cácchỉbáo CTCP Tập đoà n Đất Xanh 1D HSX Volume Khổi lượng 11. 308M 021.50H2 2px 30.09 28.00 26.00 24.63 24.0 21.95 20. 18.00 77 Tháng Tháng9 Tháng1 2023 Tháng4 10.00 Tháng7 11.308 6.00 Tháng 1023'