Tình hình là mình tìm hoài ko ra topic nào của các mẹ sinh con thứ 3 trong năm nay nên mở nhà mới này. Mình có 2 con gái rồi, ko định sinh tiếp đâu mà bị vỡ kế hoạch. Đến bây giờ vẫn còn lăn tăn chưa quyết định sao, vì thấy nhiều khó khăn trước mắt quá :(. Các mẹ đồng cảnh ngộ vào đây tâm sự với mình nhé. Welcome all!!!