3 tháng cuối này tần suất khám thai phải liên tục…có 1 chuyện tế nhị là mình bị trĩ, trời ơi khó chịu vô cùng…nhất là khi bầu bự thì vấn đề đó càng khó…mặc dù mình uống nhiều nước và ăn nhiều rau lắm luôn đấy….có cách nào hạn chế vấn đề này không?