Tôi mang thai 30 tuần, sinh con thứ 3. Con thứ 2 sinh cách con thứ 3 là 2 năm. Lúc mang bầu con thứ 2 đã tiêm phòng thêm 1 mũi uốn ván. Xin hỏi chuyên gia tôi có phải tiêm phòng thêm mũi uốn ván nữa không ạ?