Yêu bản thân là một sự khởi đầu của một cuộc tình kéo dài cả cuộc đờiiii