1 Tình yêu đến quá nhanh, không tìm hiểu kỹ càng


2 Tin tưởng một cách mù quáng (Dù có nghi ngờ nhưng vẫn yêu)


3 Phát hiện sự thật người đàn ông đó đã có vk và có con ( Chưa tròn 1 tháng tuổi)


4 Lời giải thích của người đàn ông ( vk ck ly thân)


5 Hứa hẹn, thề ước, níu kéo tình yêu của người đàn ông.( em muốn gì anh đều đáp ứng tất cả,....)


Đây có thể là loại đàn ông nào được nhỉ các mẹ. Cần được các mẹ chia sẻ cảm xúc và kinh nghiệm