Mọi người ơi, e và a yêu nhau. Anh có ảnh đại diện là e với anh. Hiện tại chúng e cũng k giận dỗi gì, nhưng tại sao anh lại để chỉ mình tôi. Lí do vì sao vậy, anh giấu k cho mọi người biết hay sao??? E buồn lắm .