Các bạn có nhu cầu xem thì cung cấp giờ-ngày-tháng-năm sinh ghi rõ âm lịch hay dương lịch,nội dung bạn cần biết,đã có gia đình chỉ cần cung cấp tuổi vợ hoặc chồng là đủ. Bạn nào ngại vấn đề riêng tư bị công bố thì ib cho mình.