Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ để rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.


Lúc đó, bạn đã yêu,...


Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười, nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn luôn hướng về người ấy.


Lúc đó, bạn đã yêu,...


Khi bạn có một cặp vé để xem phim, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ đi cùng với người ấy.


Lúc đó, bạn đã yêu...


Bạn luôn tự nhủ rằng người ấy chỉ là bạn thôi, nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.


Lúc đó, bạn đã yêu...


;)Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.


Lúc đó, bạn đã yêu...và đã yêu người ấy...
:x