Nếu người con trai có tình cảm với bạn tặng bạn 1 cây son, vậy mình cần mua lại quà đáp lại ko?