mình sn 84 mà dự định ba bốn năm nữa mới lập gia đình (mình đang còn đi học mà) giờ cũng muốn yêu một em. mà mình đang phân vân yêu e sn nào? mà người ta có th


ể chờ được đây.