Mới có gần 3x mà ra đường ai cũng hỏi, về quê nữa thì thôi rồi, bị hỏi rào rào, ai cũng hỏi, mỗi người hỏi một câu mà câu nào câu ấy giống y như nhau. Mà mình xác định là từ giờ đến cuối năm là không mần ăn được gì mới rồi, lên chắc phải chịu đựng câu này dài dài. Dạo này mình hay sử dụng từ " Sắp" cho ngắn, gọn, hợp vệ sinh thay cho từ " cuối năm" đã quá lỗi thời. Ko biết mọi người thế nào nhỉ?