Có bao giờ một người yêu một người, trong một mối quan hệ, lại tự đặt ra một thời hạn cho chính mối quan hệ đó hay không? Bạn có từng khi bắt đầu quen ai đó, tự nhủ với bản thân rằng chỉ quan người này 1 2 năm thôi, rồi phải cưới. Nếu không cưới thì không muốn tiếp tục nữa. Hay những chuyện mà chúng ta thấy trên mạng xã hội về cái gọi là lời nguyền 9 năm, 10 năm, 3 năm? 

Tình yêu thật ra không có lỗi, nó cũng chẳng có một thời hạn gì nhất định. Chỉ là con người ta mong muốn ở tình yêu quá nhiều và đòi hỏi quá nhiều mà thôi. Bạn yêu một người vì muốn sự ổn định, vì muốn 1 đám cưới cho bầng bạn bè chứ không phải là bản thân tình yêu phải không? Vậy thì chuyện tình đó cuối cùng sẽ ra sao? Nếu kết hôn hay không kết hôn? Cho nên bản thân tôi vẫn cứ thấy có gì đó không đúng, khi người ta hay hỏi nhau rằng bao lâu thì cưới?