Mình vừa trải qua một mối tình tan vỡ và có rất nhiều điều trong học tập và xã hội cần một người nào đó để chia sẻ. Giới thiệu chút về bản thân, thuộc cung Kim ngưu, đang sinh viên năm cuối, tính tình vui vẻ, dễ gần, chân thành, rất vui làm quen với các bạn, mình chỉ muốn tìm bạn để nói chuyện và làm bạn thôi, ko có ý định tiến thêm. Mình ở SG.