Con gái thì nghe đến xem bói dù ko tin cũng rất hào hứng. Mình cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng mình có cái ham mê tìm hiểu về Ngũ hành tương sinh tương khắc. Chủ đề này thì rất rộng nên mình mới chỉ tìm hiểu đc 1 chút ít. Mà càng tìm hiểu càng thấy lý thú và tâm phục khẩu phục về nền văn minh từ đời xưa truyền lại. Rất mong tìm đc người cùng ham mê để thảo luận tìm hiểu thêm.


Xem tuổi tác có hợp nhau hay ko phổ biến cả ở đg tình duyên và làm ăn. Khi xem quan trọng nhất là mệnh và cung. Trong đó:


+ Mệnh gồm : Kim , Mộc , Thủy , Hỏa , Thổ


+Cung gồm : Cấn , Càn , Khôn , Khảm , Ly , Đoài , Chấn , Tốn


+Can gồm 10 can : Giáp , Ất , Bính , Đinh , Mậu , Kỷ , Canh , Tân , Nhâm , Quí


+Chi gồm 12 chi : Tý , Sửu , Dần , Mão , Thìn , Tỵ , Ngọ , Mùi , Thân , Dậu , Tuất , Hợi


Cứ sau 60 năm lặp lại 1 vòng Can Chi.


Tương sinh, tương khắc:


- Kim sinh Thủy , Thủy sinh Mộc , Mộc sinh Hỏa , Hỏa sinh Thổ , Thổ sinh Kim


- Kim khắc Mộc , Kim khắc Hỏa , Thổ khắc Thủy , Thổ khắc Mộc , Thủy khắc Hỏa


Chính sung:


- Dần Thân , Tỵ Hợi , Tý Ngọ , Mão Dậu , Thìn Tuất , Sửu Mùi


Hợp kỵ tính theo Thập niên Can:


- Giáp hợp Kỷ khắc Canh


- Ất hợp Canh khắc Tân


- Bính hợp Tân khắc Nhâm


- Đinh hợp Nhâm khắc Quý


- Mậu hợp Quý khắc Giáp


- Kỷ hợp Giáp khắc Ất


- Canh hợp Ất khắc Bính


- Tân hợp Bính khắc Đinh


- Nhâm hợp Đinh khăc Mậu


- Quý hợp Mậu khắc Kỷ


Hợp kỵ theo Cung:


- Càn kỵ Ly , Tốn


- Khảm kỵ Khôn , Ly


- Cấn kỵ Tốn , Khôn


- Đoài kỵ Chấn , Ly


- Chấn kỵ Tốn , Khôn


- Khôn kỵ Ly , Càn


....


Còn rất nhiều. Ví như Sn 89 - Cung Cấn - Kỷ Tỵ - Mệnh Đại Lâm Mộc kỵ Đại Trạch Thổ


Nhưng mỗi ng lại có giờ Sinh, Ngày sinh, Mùa sinh khác nhau. Và khi kết hợp vs 1 tuổi khác lại ra 1 chữ nói lên số vận trong cuộc đời. Mình chỉ viết đến đây thôi. Ai muốn trao đổi thêm thì pm nhé !