Đang buồn chán vì sai lầm nhỏ trong kinh doanh mà hậu quả khôn lường: Tiền mất tình tan.


Muốn tìm lại cơ hội đã khi mất tất cả.


Thế thân với điều kiện: 100 triệu 3 năm ls 2% năm, người cho vay phải là nữ