còn yêu còn thương có nên tha thứ cho ny mình không ạ?


ai trải qua rồi cho mình lời khuyên để tha thứ và quên chuyện quá khứ đi?