Em vừa úp status lên, đủ 1000like thì em sẽ tỏ tình.


Nhưng không ngờ, bạn kia lại mạnh miệng... nếu comment của bạn ấy đc 1000like.. thì bạn ấy sẽ tỏ tình với mình...


Mọi người vào like cho bạn ấy nào.


https://www.facebook.com/ListLove122962/posts/526402890733801