Cho mình hỏi hai đứa thì ở xa,ny thì chặn hủy kết bạn như thế mình nên làm gì?Im lặng hay tìm cách giải quyết,im lặng thì mình sợ chấm dứt họ im lặng mình cũng thế luôn,tìm cách giải quyết thì sợ ngta biết mình yêu họ nhiều người yêu chặn hủy kết bạn chứng tỏ người ta không còn yêu bạn nữa, giờ bạn hủy kết bạn luôn, chuyên tâm vào chuyện khác, làm điều bạn thích và tìm hiểu người khác xây dựng một tình yêu mới. Dù bạn yêu người ta nhiều cho mấy đi nữa mà người ta không yêu bạn thì cũng có được đâu, bạn cầu xin người ta thì người ta càng khinh bạnrồi lại đâm ra thờ ơ,lạnh nhạt.