hj cả nhà, hok pít suy nghĩ về tình yêu, hôn nhân, gia đình của đàn ông lớn tuổi (khoảng 30t) mà chưa lập gia đình như thế nào nhỉ?