Sống trên đời này nhiều khi bất công quá!


Tại người kia của mình quá từng trải hay tại mình quá ngốc?


Sự chân tình được đáp lại bằng sự vô tình


Thủy chung được ban cho sự lừa dối


Tin tưởng để nhận được sự phản bội


Hi vọng để rồi thất vọng tràn trề! tại sao phụ nữa luôn phải chịu thiệt thòi và đau khổ? Vì Phụ nữa quá mềm yếu và tình cảm hay tại đàn ông quá tham lam và ích kỷ? chúng ta có nên trả lại cho họ những thứ mà họ đã gây ra cho chúng ta?