Mình và chị làm may mấy năm rồi. Phải nói là thân thiết. Có nhiều hôm mình cắt hàng cho chị về muộn. Vậy mà chẳng may mình ko để ý phát nhầm khoá dài thành khoá ngắn. Vậy mà chị lại nói mình chẳng ra gì. Sống lâu mới biết đêm dài...

Loading interface...