PHẢI CHI MÀ EM NÓI

Sao em làm như thế


Để cho anh thêm buồn


Cuộc đời anh cay đắng


Em lại xát muối vô


Em bên anh sẽ khổ


Nên rời xa cũng thường


Nhưng xin em một tiếng


Rằng đã hết yêu thương


Để anh không vấn vương


Mà ra đi vui vẻ.

Rồng Rơi Lệ

hình ảnh