Mình và cô ấy quen biết nhau hơn 1.5 nam. 2 bên đều biết. Thỉnh thoản ở gần nhau, mình xin quan hệ mà bạn gái không cho.