Hãy yêu cuộc sống hiện tại Vì hôm nay ta vui ngày mai sẽ ko bít được ta như thế nào