-không 1 ai bên cạnh,


-ko người thân,


-cviệc thì bị trì trệ,


-thích 1 người nhưng không được đáp lại


ôi cuộc đời, làm thế nào bg