Như tiêu đề , có ai ở nhà đêm 30 tết như mình không nhỉ . 29 tuổi đời thì có 28 năm ở nhà . Ai đồng cảnh ngộ giơ tay điểm dang nào ✌️✌️✌️✌️✌️


Gởi từ ứng dụng Webtretho của NguyenLuongHai